Kontaktläätsede valik algab läätsede määramisest

Eduka kontaktläätsede kandmise eelduseks on nägemiskontroll ja kontaktläätsede määramine spetsialisti juures. Kuna kontaktläätsede puhul tuleb arvestada peale kontaktläätsede tugevuse ka mitmete teiste faktoritega nagu läätse õige istuvus silmal, siis iseseisvalt kontaktläätsi internetist ostes võite seada ohtu oma silma tervise ja hea nägemise.

Kontaktläätsi on võimalik kasutada erinevate nägemishäirete puhul: lühinägevus, kaugnägevus, ealine kaugnägevus ehk presbüoopia ja astigmatism.

Värvilisi kontaktläätsi kasutatakse lisaks nägemishäire korrigeerimisele ka silmade värvi muutmiseks.

Anamneesi kogumine

Kontaktläätsede määramisel pole midagi hirmsat ega valulikku. Protseduuri alguses küsitletakse teid teie vanuse, elustiili, haiguste, töökoha ja muu kohta, mis võivad teie läätsekandmisele mõju avaldada. Neid faktoreid arvesse võttes oskab spetsialist soovitada teile sobivamaid kontaktläätsi.

Objektiivne ja subjektiivne refraktsioon

Spetsialiste kabinetis määratakse objektiivse ja subjektiivse refraktsiooni näitajad kindlaks silmaarstikabineti meditsiiniseadmete, prooviprilliraami ja optiliste läätsede komplekti abil.

Õige läätsetüübi valikuks mõõdetakse spetsiaalse aparaadiga teie sarvkesta kumerus.

Silma tervise hindamine

Järgmiseks hindab spetsialist pilulambi ja mikroskoobi abil teie silmade tervist ning pisarakile ja sarvkesta seisukorda. Sellega tehakse kindlaks, kas teie silmadele üldse sobib kontaktläätsede kandmine ja milline võiks olla maksimaalne kandmisrežiim. Kui kõik on korras ja teie silmadele sobib kontaktläätsede kandmine, siis jätkatakse kontaktläätsede määramisega.

Nägemiskontroll

Edasi järgneb nägemiskontroll. Kõigepealt kontrollitakse teie nägemisteravust kaugele. Selleks näidatakse teile tahvlil olevaid optotüüpe hindamaks teie nägemisteravust. Mida madalamal on teile selgelt nähtav tabeli viimane rida, seda suurem on teie nägemisteravus.

Seejärel kontrollitakse vajadusel ka teie nägemisteravust lähedale. Selleks kasutatakse erinevate tähesuurustega tekstitabelit, mida tuleb hoida silmadest 40 cm kaugusel. Lisaks võib spetsialist põhjalikuma uuringu tarbeks läbi viia erinevaid nägemisteste.

Kontaktläätsede proovimine ja õpetamine

 

Proovimiseks kasutatakse prooviläätsesid, mis ei ole müügiks ette nähtud. Läätsede proovimise ajal hinnatakse pilulambi abil nende õiget istuvus ja liikuvust sarvkestal: spetsialist jälgib, kuidas lääts käitub pilgutamisel ja silmamuna liikumisel üles-alla/vasakule-paremale. Õigesti valitud lääts ei tohi olla sarvekestal liiga liikuv, kuid samuti ei tohi ta olla liiga paigal ja avaldada survet silma veresoontele.

Kui teie silmale sobiv kontaktlääts on leitud, siis õpetatakse teid läätse silma panema ja ära võtma. Oluline on meeles pidada, et isegi samade parameetritega ja eri tootjate kontaktläätsed käituvad teie silmas erinevalt. Seega tohite kasutada ainult teile määratud toodet. Kui soovite kontaktläätse hiljem teise tüübi või tootja vastu vahetada, siis tuleks läbida uuesti kontaktläätsede kontroll.

Läätsede ohutuks kandmiseks tutvustab arst teile lõpus hooldusreegleid ja hügieeninõudeid.